Insatsen.se

GASBIL ? | FORDON | TANKNING | TANKSTÄLLEN | FRI PARKERING | FAQ | LÄNKAR | KONTAKT | NYHETSBLOGG

Indelningar:


KÖP GASBIL - DU OCKSÅ!

Det är alltid svårt att bryta en gammal vana, för att prova något nytt. Men här kan du få lite hjälp, med kunskapen i alla fall. Så här fungerar gasfordon:

I Sverige finns idag fyra etablerade drivmedel för våra fordon: bensin, diesel, etanol och gas. Fordonsgasen, även kallad CNG (Compressed Natural Gas), som denna site inriktar sig på, kan bestå av antingen biogas eller naturgas, vilka båda i sin tur till största delen består av metangas. Metangas ger mycket låga utsläpp av hälsoskadliga, försurande och övergödande ämnen och är avsevärt mycket renare än bensin och diesel.


Biogas är ett förnybart bränsle som produceras genom rötningsprocesser av hushållsavfall i rötgasanläggningar eller av slam i kommunala vattenreningsverk. Biogas är idag det mest miljöanpassade fordonsbränsle som finns och har minimal klimatpåverkan.

Naturgas är ett fossilt bränsle som till 90 % består av metan. Fördelen med naturgas kontra exempelvis bensin är den väsentligt lägre miljöpåverkan.


Idag i Sverige är konsumtionsförhållandet biogas:naturgas ungefär 50:50. Den övervägande delen tankad biogas säljs i Stockholmsområdet, medan fordonsgasen i västra och södra Sverige för tillfället till största delen består av naturgas.

Fördjupa dig inom:


Fordonsgas  (NU SVANENMÄRKT OCH MILJÖCERTIFIERAT!)

Biogas

NaturgasSe vår nya NYHETSBLOGG!

Ansvarig utgivare: Niclas Eriksson, 2010.