Insatsen.se

GASBIL ? | FORDON | TANKNING | TANKSTÄLLEN | FRI PARKERING | FAQ | LÄNKAR | KONTAKT | NYHETSBLOGG

Indelningar:


FORDONSGAS

Fordonsgas består av biogas, naturgas eller kombinationer av de båda. Innan gasen kan tankas i fordon har den komprimerats till ett högt tryck (ca 230 bar). Fordon som är anpassade för gasdrift delas upp i:


  • lätta personbilar & transportbilar, där de flesta kan köras på både gas och bensin (så kallade Bi-Fuel), och

  • tunga lastbilar och bussar, som enbart kan tankas med gas.
Varför behöver vi övergå till användning av fordonsgas?


  • Miljön: sänkta utsläpp av koldioxid, kvävedioxider och partiklar. NU SVANENMÄRKT!

  • Ekonomi: fördelaktigt drivmedelspris, reducerat förmånsvärde för tjänstebilar och gratis parkering i flera städer

  • Framtida energiförsörjning

  • Lägre bullernivå


Behovet av att nyttja alternativa drivmedel blir mer och mer aktuellt ur som sagt flera perspektiv. Inom privat och offentlig sektor fortsätter fordonsgasmarknaden att expandera; under 2007 såldes 54 miljoner Nm3 (normalkubikmeter) fordonsgas i Sverige, en ökning med 22% jämfört med året innan.


Antalet publika tankställen idag utgörs av 90 stycken som försörjer 15 500 lättare fordon. Därutöver finns ytterligare 29 tankställen för tunga fordon.


Du som går i tankarna att öppna ett nytt tankställe för fordonsgas, kan ansöka om bidrag för detta genom Naturvårdsverket. Syftet med bidraget är att stimulera etableringar av tankställen för andra förnybara drivmedel än etanol.Sedan november 2008 blev fordonsgas det första bränslet i världen att Svanenmärkas. 


Läs mer här!Fördelning 1995-2007 (pdf):


Fordon, Tankställen & Volym


Tankställen


Försäljning i Nm3Fördelning 1995-2007:


Gasfordon