Insatsen.se

GASBIL ? | FORDON | TANKNING | TANKSTÄLLEN | FRI PARKERING | FAQ | LÄNKAR | KONTAKT | NYHETSBLOGG

Indelningar:


SVANEN

FordonsGas Sverige har fått världens första miljöcertifierade drivmedelslicens. Svanenmärkningen garanterar tankande fordonsgasbilister att högt ställda krav ur miljösynpunkt uppfylls. Hela kedjan har granskats - från råvaruproduktion till färdigt bränsle.


Svanens kriterier är främst dessa:


  • att minimera utsläppen av växthusgaser, dvs minska växthuseffekten

  • låg energianvändning när bränslet framställs

  • stor andel förnybart bränsle

  • minimal hälsopåverkan

  • Certifierad, hållbar och spårbar odling av råvara*

  • att bränslet är framtaget under bra sociala och arbetsmässiga förhållandenDe nordiska länderna driver gemensamt den oberoende organisationen Svanen. Svanen utför regelbundna kontroller på gasstationerna, för att säkerställa att kriterierna efterlevs.
* Eller från avfall och restprodukter