Insatsen.se

GASBIL ? | FORDON | TANKNING | TANKSTÄLLEN | FRI PARKERING | FAQ | LÄNKAR | KONTAKT | NYHETSBLOGG

Indelningar:


Tankställena i Västra Götaland drivs av Fordonsgas.

I betalautomaten kan följande kort väljas:

En typisk gasbil rymmer två tankar (därav benämningen Bi-Fuel): en gastank som rymmer komprimerad biogas alternativt naturgas för ca 20-40 mils körning beroende på bilmodell; samt en bensintank som rymmer ca 30 liter bensin för körning där det ännu ej finns gastankstationer.

Koppla gasslangen till bilen genom att sätta slangmunstycket mot bilens munstycke med vredet i högerläge (= öppet läge), och därefter föra vredet till vänsterläge (=låst läge). Slangen är nu kopplad för tankning.

Tryck på den gröna START-knappen i minst 5 sekunder.

Tankning påbörjas och tar ca 2-4 minuter för en personbil.


Efter avslutad tankning, utförs frånkoppling i omvänd ordning.

TANKNING