Insatsen.se

GASBIL ? | FORDON | TANKNING | TANKSTÄLLEN | FRI PARKERING | FAQ | LÄNKAR | KONTAKT | NYHETSBLOGG

Indelningar:


NATURGAS

Naturgas består av drygt 90 procent metan och resten andra energirika gaser (bl.a. kolväten som etan, propan och butan). Det fossila bränslet naturgas, som alltså inte är något förnyelsebart biobränsle, ger ändå ca 20-30% lägre koldioxidutsläpp och lägre hälsovådliga utsläpp än vid bensindrift och har samma gynnsamma egenskaper vid förbränning som biogas. Denna koldioxidminskning motsvarar nyttjande av drivmedlet diesel istället för bensin.


Varför naturgas?


  • Hög renhet ger goda miljöeffekter och positiva effekter för industriella processer

  • Mycket hög verkningsgrad

  • Ren låga utan stoft och sot ger mindre slitage och bättre arbetsmiljö

  • Naturgas ger billigare hantering än elFrämst används naturgas som processbränsle inom industrin, kraft- och fjärrvärmeproduktion, fordonsbränsle och i hushåll.


I Sverige introducerades naturgasen 1985 och står idag för över 20% av gasnätsanslutna kommuners energitillförsel. 25% av energiförbrukningen i världen står naturgasen för, och den har i USA använts i över 100 år och i nordeuropa nästan 50 år.


För närvarande finns endast en naturgasledning in i Sverige från det europeiska naturgasnätet, ett nät där den större delen av Europa är sammankopplat. Detta gasnätet försörjs från källor som Nordsjön, Sibirien, Iran och Algeriet. Rörledningen täcker i princip sträckan Malmö-Göteborg. Närmare bestämt kommer den från Danmark, börjar i Sverige i Trelleborg, leds österut till Småland (Gnosjö) och slutar i Stenungsund. Stamnätet för gas har planerats att kraftigt byggas ut till den energikrävande industrin i mellersta Sverige. Genom att distributionsnät och fordon för naturgas även kan nyttjas för biogas (biogasproduktion finns på ett flertal orter längs stamledningen), kan naturgasfordon på sikt förbereda för en fullskalig biogasdrift. 


Det svenska naturgasstamnätet och planerad utbyggnadFördelning 2007 (pdf):


Naturgasleverans


Energigasleverans